FLOREAN IOAN

FLOREAN IOAN

Zootehnie

TELEFON: 0748964084 LOCALITATE: VÂNĂTORI-NEAMȚ

sat Nemțișor,com VÂNĂTORI-NEAMȚ, strada Stamate, nr. 23A, judetul Neamt. Ca formă de organizare este Întreprindere Individuală înființată în ianuarie 2015, conform Legii 359/2004 , având ca obiect activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor). În prezent deține o exploatație comercială de tip A- Bovine. Creșterea bovinelor este practicată, cu prioritate, pentru comercializare. Domnul Florean Ioan deține calificarea certificată de Lucrător în creșterea animalelor. Proiect depus la GAL pe Măsura 2.2: ”MODERNIZAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE DEȚINUTE DE FLOREAN I. IOAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALA, COMUNA VÂNĂTORI-NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ”. Proiectul constă în achiziționarea de utilaje și mașini agricole necesare desfășurării activității în cadrul fermei zootehnice pentru îmbunătățirea performanțelor acesteia. Obiectivele: 1. Sporirea efectivului de vaci Angus de la 77 de capete la 100, prin reproducere. 2. Creșterea eficienței operațiunilor exploatației prin utilarea tehnologică a fermei cu echipament modern care permite o productivitate marită a muncii.